Professioneel

Verwijzend naar onze Home-pagina, alwaar we stellen een oplossing op maat aan te bieden, volgens vraag én behoefte van de klant, Kunnen wij u een volledig pallet aan mogelijkheden presenteren.

Eer het nu gaat over een horeca zaak, of tandartsenpraktijk, of een kippen- of varkensbedrijf,… waterdoctor.be is er in thuis!

Bij professioneel gebruik van leidingwater vraagt men vaak zacht, onthard water zonder enige onderbreking in het productie proces, vandaar, er wordt voor deze categorie aan klanten, steeds gewerkt met duplex opstelling.

Bij de Aquaonline-duplex waterverzachters is het zo dat beide harstanks op hetzelfde ogenblik gebruikt worden, wat een hoog doorstromingsdebiet garandeert. Wanneer er nu echter één harstank verzadigd is, dan zal deze zichzelf uitschakelen (membraan sluiting) – om vervolgens in regeneratie te gaan. Na de regeneratie komt deze harstank onmiddellijk terug in productie. Ondertussen werd er steeds “zacht water” verzekerd door gebruik van de 2e harstank. Dit is een continu proces – beide harstanks kunnen NOOIT samen in regeneratie gaan, daar elke afzonderlijke harstank zijn eigen teller systeem mee heeft.

« 1 van 2 »

Klein verbruik / groot verbruik? We kunnen het allemaal aan! Dankzij een “duplex-parallel” opstelling kunnen we zelfs makkelijk 20 m³/h halen (Ontario 10)

Lees vooral dit:

Er zijn echte “duplex-toestellen”, en er zijn “zogezegde duplex toestellen”;

Waarmee ik bedoel,.. Bij een “waardevol duplex toestel” beschikt iedere harstank over zijn eigen sturing – dit om vooral “drukval” tijdens de regeneratie (de spoeling), tegen te gaan.

Uiteraard zijn er op de markt van de waterbehandeling ook aanbieders “die beweren” een duplex toestel te kunnen aanbieden, waarbij er slechts 1 stuurkop aanwezig is voor de beide harstanks!? Het probleem laat zich raden (maar wordt vaak verzwegen bij verkoop hiervan), - wanneer de ene harstank verzadigd is, en er dient overgeschakeld te worden op de 2e harstank, dan komt men vaak voor een “druk probleem” te staan – met als gevolg dat men kan een “warm-koud-warm-koude douche” ervaren. Elk zegge het voort,…

Het grote verschil met sommige andere aanbieders van “duplex toestellen”, is het voordeel dat bij de “Delta Duplex ontharders”, elke harstank beschikt over zijn eigen tellerwerk, zijn eigen besturingsklep! Hierdoor is er NOOIT een “drukval” wanneer er moet geschakeld worden van de eerste naar de tweede fles; wat bij de merken die een duplex aanbieden – bestaande uit 2 harstanks, maar slechts één klep, dan is er gegarandeerd een drukprobleem bij het overschakelen!

Neem nu contact met ons op:

   +32 (0) 475 519 993
   info@waterdoctor.be
   Klik hier voor ons aanvraagformulier