Professioneel

Bij hergebruik van hemelwater voor professionele doeleinden, geldt dezelfde basis-regel zoals aangehaald bij “huishoudelijk gebruik”;

Belangrijk om weten is over hoeveel voorraad men beschikt – en wat men er wil mee aanvangen.

 

Wat betreft de nodige filters:
Vertrekkend na de pomp, komt er eerst een doeltreffende “voorfilter” (zandfilter), gevolgd door een “Aktiefkool filter”, gevolgd door “desinfectie”.

Het verschil is dat men bij groter verbruik van hemelwater, best groter filters gebruikt om zodoende te komen tot een installatie waar er minder werk/onderhoud aan is.

IMG_1150Zo zal bv de Aktiefkool filter niet meer bestaan uit een “bokaalfilter” met 1,9 liter Aktiefkool, maar wordt er gebruikt gemaakt van een filterfles, met minsten 50 liter Aktiefkool of meer. Dergelijke installatie neemt natuurlijk ook iets groter dimensies aan.

Ook in de industrie en de veeteelt kent men reeds de voordelen om hemelwater opnieuw te gebruiken:

  • koelwater
  • spoelwater
  • productiewater
  • drinkwater voor vee
  • ….

Neem nu contact met ons op:

   +32 (0) 475 519 993
   info@waterdoctor.be
   Klik hier voor ons aanvraagformulier